Przed egzaminem


BAKTERIE, PROTISTY i GRZYBY - proste organizmy beztkankowe
Współczesna systematyka dzieli wszystkie organizmy żywe na 5 królestw. Mam szczerą nadzieję, że każdy trzecioklasista bez najmniejszego problemu potrafi je wszystkie wymienić. Królestwo najprostszych, bezjądrowych jednokomórkowców to oczywiście BAKTERIE . Królestwo skupiające niezwykle zróżnicowane organizmy - od jednokomórkowców po okazałych rozmiarów wielokomórkowce, organizmy samo- i cudzożywne, te bardziej przypominające rośliny, zwierzęta lub grzyby - to PROTISTY. Są ROŚLINY i ZWIERZĘTA. I wreszcie - nie rośliny, a tym bardziej nie zwierzęta, czyli GRZYBY .Więcej informacji >>> przejdź do epodreczniki.pl
Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019