Przed egzaminem


ZRÓŻNICOWANIE KRÓLESTWA ZWIERZĄT - bezkręgowce
Zwierzęta to organizmy wielokomórkowe, w zdecydowanej większości tkankowe, wszystkie bez wyjątku cudzożywne i zdolne do aktywnego ruchu. Królestwo to można podzielić na dwie grupy: KRĘGOWCE, czyli zwierzęta, które mają szkielet wewnętrzny z czaszką i kręgosłupem oraz BEZKRĘGOWCE, które go nie mają.
Bezkręgowce to grupa sztuczna (nie - jednostka systematyczna), w skład której wchodzą przeróżne, czasem bardzo odmienne i słabo ze sobą spokrewnione zwierzęta. Szacuje się, że do bezkręgowców należy nawet do 99% współcześnie żyjących zwierząt, a liczba opisanych po dziś dzień gatunków przekracza 1 milion.
Więcej o parzydełkowcach dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Więcej o płazińcach - nie tylko formach pasożytniczych, ale również wolnożyjących - dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Więcej o nicieniach dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Więcej o pierścienicach - nie tylko o dżdżownicy, ale również o pijawce - dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Więcej o stawonogach dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Więcej o mięczakach dowiesz się tu >>> przejdź do epodreczniki.pl


Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019