Dla pasjonatów
Tu znajdziecie zadania i pytania problemowe dla biologów-pasjonatów.
Trzeba zaangażować do nieco bardziej intensywnego wysiłku wszystkie swoje szare komórki...

KLASA I >>> przejdź do zadań

KLASA II >>> przejdź do zadań

KLASA III >>> przejdź do zadań

KFS - Copyright Reserved - 2010-2018