Przed egzaminem


FOTOSYNTEZA i ODDYCHANIE
jako procesy dostarczające energii
Każdy organizm i każda komórka do prawidłowego funkcjonowania potrzebują energii. Czerpią ją ze związków organicznych, które najpierw trzeba zdobyć (odżywianie), a potem rozłożyć (oddychanie). Czynności te realizowane są w przeróżny sposób.

Pokarm może być pobierany w gotowej postaci z otoczenia (tak robią heterotrofy, czyli organizmy cudzożywne) lub też samodzielnie wytwarzany w trakcie procesu fotosyntezy lub chemosyntezy (tak odżywiają się autotrofy, czyli organizmy samożywne). Wyzwolenie energii z pokarmu nastąpić może albo obecności tlenu (oddychanie tlenowe) albo bez niego (oddychanie beztlenowe, czyli fermentacja).


Więcej informacji >>> przejdź do epodreczniki.plSprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019