Przed egzaminem


KOMÓRKOWA BUDOWA ORGANIZMÓW
Każdy żywy organizm wykazuje przejawy życia (a więc przeprowadza czynności życiowe) oraz zbudowany jest z komórek. Istnieją organizmy, których całe ciało to jedna komórka, są i takie, których ciało zbudowane jest z bilionów komórek. Komórki różnią się od siebie rozmiarem, kształtem i zawartością.


Więcej informacji >>> przejdź do epodreczniki.pl




Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019