"Z biologią za pan brat"

ZESTAW 10/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.28:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3-4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1 pkt; pow.6 błędów - 0
zad.29:    0-1błąd - 5pkt; 2błędy - 4pkt; 3błędy - 3pkt; 4błędy - 2pkt; 5-6błędów - 1pkt; pow.6 -0
zad.30:    właściwa kolejność etapów - 3 pkt; jedna nieznaczna pomyłka - 2 pkt; dwa błędy - 1 pkt; pow.2 błędów - 0

Punktacja uzyskana za zestaw 10:
7a/05    12 pkt
7a/11    -
7a/12    12
7b/16    12
7c/01    11
7d/12    9
8c/05    12
8c/14    9
8c/15    12
8d/11    11
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    11
8g/14    11
8g/19    12
8g/23    -
----------------
3a/01    12
3a/20    -
3a/24    12
3a/26    12
3b/16    11
3b/30    12
3c/05    12
3c/17    11
3c/19    12
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    10
3e/15    -
3e/17    8
3e/23    -ZESTAW 9/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.25:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt
zad.26:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3-4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1 pkt; pow.6 błędów - 0
zad.27:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3-4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1 pkt; pow.6 błędów - 0

Punktacja uzyskana za zestaw 9:
7a/05    12 pkt
7a/11    -
7a/12    12
7b/16    10
7c/01    11
7d/12    12
8c/05    12
8c/14    12
8c/15    12
8d/11    8
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    10
8g/14    11
8g/19    10
8g/23    6
----------------
3a/01    12
3a/20    -
3a/24    12
3a/26    12
3b/16    9
3b/30    11
3c/05    11
3c/17    10
3c/19    12
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    10
3e/15    11
3e/17    10
3e/23    -ZESTAW 8/2019
>>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.22:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3-4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1 pkt; pow.6 błędów - 0
zad.23:    każde poprawnie dokończone zdanie - 1 pkt (dopuszczalny brak jednej odpowiedzi w zdaniu trzecim LUB w zdaniu czwartym - bez utraty punktu)
zad.24:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt

Punktacja uzyskana za zestaw 8:
7a/05    12 pkt
7a/11    -
7a/12    12
7b/16    9
7c/01    9
7d/12    11
8c/05    12
8c/14    11
8c/15    12
8d/11    11
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    11
8g/14    11
8g/19    9
8g/23    9
----------------
3a/01    12
3a/20    9
3a/24    11
3a/26    9
3b/16    9
3b/30    11
3c/05    11
3c/17    12
3c/19    11
3c/24    11
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    10
3e/15    -
3e/17    11
3e/23    -ZESTAW 7/2019
>>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.19:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt
zad.20:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt
zad.21:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3-4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1 pkt; pow.6 błędów - 0

Punktacja uzyskana za zestaw 7:
7a/05    12 pkt
7a/11    -
7a/12    10
7b/16    9
7c/01    12
7d/12    9
8c/05    12
8c/14    9
8c/15    12
8d/11    9
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    11
8g/14    11
8g/19    9
8g/23    -
----------------
3a/01    12
3a/20    -
3a/24    12
3a/26    11
3b/16    4
3b/30    9
3c/05    10
3c/17    10
3c/19    10
3c/24    -
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    7
3e/15    -
3e/17    -
3e/23    -


ZESTAW 6/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.16:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt (razem:5)
zad.17:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt (razem 3)
zad.18:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt (razem 4)

Punktacja uzyskana za zestaw 6:
7a/05    11 pkt
7a/11    -
7a/12    12
7b/16    11
7c/01    12
7d/12    12
8c/05    12
8c/14    12
8c/15    12
8d/11    12
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    12
8g/14    12
8g/19    7
8g/23    7
----------------
3a/01    12
3a/20    12
3a/24    12
3a/26    12
3b/16    9
3b/30    8
3c/05    11
3c/17    12
3c/19    12
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    8
3e/15    -
3e/17    -
3e/23    -


ZESTAW 5/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.13:    poprawna odpowiedź A - 1 pkt, poprawna odpowiedź B - 1 pkt,
poprawne odpowiedzi 1-2 - 1 pkt; poprawne odpowiedzi 3-4 - 1 pkt
zad.14:    0 błędów - 4 pkt; 1 błąd - 3 pkt; 2 błędy - 2 pkt; 3 błędy - 1 pkt; pow.3 błędów - 0 pkt
zad.15:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt

Punktacja uzyskana za zestaw 5:
7a/05    12 pkt
7a/11    -
7a/12    8
7b/16    10
7c/01    12
7d/12    12
8c/05    12
8c/14    12
8c/15    12
8d/11    12
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    -
8g/13    11
8g/14    11
8g/19    11
8g/23    8
----------------
3a/01    12
3a/20    10
3a/24    12
3a/26    12
3b/16    4
3b/30    11
3c/05    11
3c/17    9
3c/19    8
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    11
3e/15    12
3e/17    11
3e/23    11


ZESTAW 4/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.10:    każda poprawna odpowiedź - 1 pkt
zad.11:    0 błędów - 4 pkt; 1 błąd - 3 pkt; 2 błędy - 2 pkt; 3 błędy - 1 pkt; pow.3 błędów - 0 pkt
zad.12:    0-1 błąd - 4 pkt; 2-3 błędy - 3 pkt; 4-5 błędów - 2 pkt; 6-7 błędów - 1 pkt; pow.7 błędów - 0

Punktacja uzyskana za zestaw 4:
7a/05    12 pkt
7a/11    5
7a/12    11
7b/16    5
7c/01    12
7d/12    11
8c/05    11
8c/14    11
8c/15    12
8d/11    10
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    6
8g/13    8
8g/14    7
8g/19    6
8g/23    8
----------------
3a/01    12
3a/20    9
3a/24    12
3a/26    9
3b/16    7
3b/30    11
3c/05    12
3c/17    11
3c/19    12
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    10
3d/16    9
3e/15    9
3e/17    9
3e/23    9

ZESTAW 3/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.7:    0-1 błąd - 5 pkt; 2 błędy - 4 pkt; 3 błędy - 3 pkt; 4 błędy - 2 pkt; 5-6 błędów - 1; pow.6 - 0
zad.8:    0-1 błąd - 4 pkt; 2 błędy - 3 pkt; 3 błędy - 2 pkt; 4-5 błędów - 1 pkt; pow.5 - 0 pkt
zad.9:    za każdą poprawną odpowiedź - 1 pkt (razem: 3 pkt)

Punktacja uzyskana za zestaw 3:
7a/05    12 pkt
7a/11    9
7a/12    12
7b/16    12
7c/01    12
7d/12    12
8c/05    12
8c/14    12
8c/15    12
8d/11    12
8d/23    -
8f/04    -
8g/06    7
8g/13    11
8g/14    11
8g/19    9
8g/23    7
----------------
3a/01    12
3a/20    -
3a/24    12
3a/26    12
3b/16    11
3b/30    12
3c/05    12
3c/17    12
3c/19    12
3c/24    12
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    9
3e/15    12
3e/17    12
3e/23    12

ZESTAW 2/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.4:    0 błędów - 4 pkt; 1 błąd - 3 pkt; 2 błędy - 2 pkt; 3 błędy - 1 pkt; więcej błędów - 0 pkt
zad.5:    0-1 błąd - 4 pkt; 2-3 błędy - 3 pkt; 4-5 błędów - 2 pkt; 6-7 błędów - 1 pkt; pow.7 - 0 pkt
zad.6:    0 błędów - 4 pkt; 1 błąd - 3 pkt; 2 błędy - 2 pkt; 3 błędy - 1 pkt; więcej błędów - 0 pkt

Punktacja uzyskana za zestaw 2:
7a/05    12 pkt
7a/11    9
7a/12    12br> 7b/16    12
7c/01    11
7d/12    12
8c/05    12
8c/14    12
8c/15    12
8d/11    12
8d/23    11
8f/04    -
8g/13    12
8g/14    12
8g/19    7
8g/23    11
----------------
3a/01    12
3a/20    12
3a/24    12
3a/26    11
3b/16    12
3b/30    12
3c/05    12
3c/17    12
3c/19    12
3c/24    -
3c/26    -
3c/29    -
3c/30    12
3d/16    12
3e/15    12
3e/17    12
3e/23    10

ZESTAW 1/2019 >>> pobierz

Sposób punktowania zadań:
zad.1:    0-1 błąd - 4 pkt; 2-3 błędy - 3 pkt; 4-5 błędów - 2 pkt; 6-7 błędów - 1 pkt
zad.2:    0 błędów - 4 pkt; 1-2 błędy - 3 pkt; 3 błędy - 2 pkt; 4 błędy - 1 pkt
zad.3:    każde poprawnie skorygowane zdanie to 1 pkt

Punktacja uzyskana za zestaw 1:
7a/05    11 pkt
7a/11    8
7a/12    6
7b/16    11
7c/01    10
7d/12    10
8c/05    11
8c/14    10
8c/15    12
8d/11    12
8d/23    10
8f/04    9
8g/13    9
8g/14    9
8g/19    10
----------------
3a/01    12
3a/20    10
3a/24    12
3b/16    6
3b/30    9
3c/05    10
3c/17    11
3c/19    10
3c/24    10
3c/26    10
3c/29    7
3c/30    11
3d/16    11
3e/15    11
3e/17    11
3e/23    12AKTUALNY ZESTAW ZADAŃ >>> przejdź do zadań
REGULAMIN KONKURSU >>> przejdź do regulaminu

Nowa wersja strony: www.ksymenafresyg.wixsite.com/ebiologia

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019