Przed egzaminem


ZRÓŻNICOWANIE KRÓLESTWA ZWIERZĄT - kręgowce
Kręgowce to grupa systematyczna obejmująca zwierzęta dość mocno zróżnicowane pod względem budowy, rozmiarów ciała, trybu życia i rozwiązań fizjologicznych. Łączy je to, że wykształcają tkankę kostną, z której zbudowany jest szkielet wewnętrzny. Ciało wykazuje dwuboczną symetrię i pokryte jest wielowarstwową skórą. Mają zamknięty układ krwionośny, krew jest czerwona (dzięki hemoglobinie), a serce leży po stronie brzusznej. Ich układ nerwowy jest dobrze rozwinięty, a najważniejsze ("decyzyjne") narządy, czyli mózgowie i rdzeń kręgowy leżą po stronie grzbietowej.


RYBY:
- środowisko wodne
- zmiennocieplne
- opływowy kształt ciała
- skóra pokryta łuskami, z gruczołami śluzowymi
- ochronne barwy ciała
- płetwy: parzyste (piersiowe i brzuszne) i nieparzyste (grzbietowa, ogonowa i odbytowa)
- oczy bez powiek
- linia boczna - narząd zmysłu informujący o kierunku prądów wodnych, przeszkodach itp.
- narządem oddechowym są skrzela
- pęcherz pławny - pozwala na zmianę głębokości zanurzenia bez nakładów energii
- szkielet kostny (większość ryb)lub chrzęstny(rekiny, płaszczki)
- rozdzielnopłciowość, tarło i tarlisko, zapłodnienie zewnętrzne, jajorodność (u niektórych: np. rekinów, płaszczek, gupika - jajożyworodność), u większości: rozwój prosty, jaja to ikra

Więcej o rybach przeczytasz tu >>> przejdź do epodreczniki.plPŁAZY:
- środowisko wodno-lądowe, larwy: środowisko wodne
- zmiennocieplne
- opływowy kształt ciała
- cienka, naga skóra, z gruczołami śluzowymi - bierze udział w wymianie gazowej; czasem w skórze obecne są gruczoły jadowe (np. salamandra, ropuchy)
- ochronne barwy ciała
- 2 pary kończyn - skakanie, kroczenie, pływanie (brak kończyn u płazów beznogich)
- oczy z powiekami
- linia boczna - narząd zmysłu informujący o kierunku prądów wodnych, przeszkodach itp.
- narządem oddechowym są workowate płuca, wspomagane przez skórę (u larw: skrzela zewnętrzne)
- rozdzielnopłciowość, zapłodnienie zewnętrzne, jajorodność (u niektórych: np. salamandra - jajożyworodność), rozwój złożony, jaja to skrzek
- u niektórych gatunków (np.aksolotl)- zjawisko neotenii, czyli zdolności do rozrodu w stadium larwalnym

Więcej o płazach przeczytasz tu >>> przejdź do epodreczniki.plGADY:
- środowisko lądowe; niektóre wtórnie przystosowały się do życia w wodzie
- zmiennocieplne
- gruba, sucha skóra, pokryta łuskami lub/i tarczkami rogowymi (nie przepuszcza wody ani gazów)
- 2 pary kończyn, na palcach - pazury (brak kończyn u węży i niektórych jaszczurek np. padalca)
- oczy z powiekami
- narządem oddechowym są gąbczaste płuca, wentylowane w wyniku ruchów klatki piersiowej
- rozdzielnopłciowość, zapłodnienie wewnętrzne, jajorodność (u niektórych: np. jaszczurka żyworódka - jajożyworodność), rozwój prosty
- owodniowce - w trakcie rozwoju zarodkowego wykształcają błony płodowe (kosmówka, owodnia, omocznia), co uniezależnia rozwój jaj od środowiska wodnego (jaja zawsze składane są na lądzie)

Więcej o gadach, o charakterystycznych cechach jaszczurek, żółwi, krokodyli i węży - przeczytasz tu >>> przejdź do epodreczniki.plPTAKI:
- środowisko lądowe
- stałocieplne
- umiejętność aktywnego lotu (nieloty: strusie, kiwi, pingwiny)
- sucha skóra, pokryta piórami i łuskami (na nogach); gruczoły kuprowe
- 2 pary kończyn, przednia przekształcona w skrzydła
- lekki szkielet, pneumatyczne kości, brak zębów
- kostny grzebień na mostku - miejsce przyczepu mięśni poruszających skrzydłami
- brak pęcherza moczowego, wydalanie tzw.kałomoczu
- narządem oddechowym są płuca z workami powietrznymi - umiejętność podwójnego oddychania
- dobrze rozwinięte narządy zmysłów (wzrok, słuch) oraz móżdżek (koordynacja ruchów podczas lotu)
- rozdzielnopłciowość, toki, zapłodnienie wewnętrzne, jajorodność (bez wyjątków! - przystosowanie do lotu), błony płodowe, rozwój prosty, gniazdowniki i zagniazdowniki; pasożytnictwo lęgowe kukułki


Więcej o ptakach przeczytasz tu >>> przejdź do epodreczniki.plSSAKI:
- środowisko lądowe, niektóre wtórnie przystosowały się do życia w wodzie
- stałocieplne
- skóra pokryta włosami; liczne gruczoły: potowe, łojowe, zapachowe, mleczne
- zróżnicowane zęby (siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce)
- 2 pary kończyn
- narządem oddechowym są pęcherzykowate płuca - wentylowane w wyniku ruchów klatki piersiowej i przepony
- 3 kosteczki słuchowe
- dobrze rozwinięty mózg
- rozdzielnopłciowość, zapłodnienie wewnętrzne, żyworodność (tylko stekowce są jajorodne), błony płodowe, rozwój prosty, opieka nad potomstwem - karmienie mlekiem, odruch ssania

Więcej o ssakach, o różnicach między stekowcami, torbaczami i łożyskowcami - przeczytasz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019