Projekty edukacyjne

"MASZYNERIA LUDZKIEGO CIAŁA"1.Cele szczegółowe:
-uczniowie utrwalają swoją wiedzę na temat anatomii i fizjologii organizmu człowieka,
-w oparciu o różne materiały źródłowe i zasoby Internetu dokumentują zagadnienia związane z tematyką projektu; dokonują selekcji informacji,
-uczniowie wiedzą jak zrealizować swój pomysł na pracę,
-wykonują model przestrzenny wybranego narządu lub układu narządów człowieka,
-rozwijają spostrzegawczość i wytrwałość,
-potrafią zaplanować swoje działania, podejmować decyzje, wyrażać własne opinie.

2.Prezentacja rezultatów projektu:
W celu zaliczenia projektu uczestnik zobowiązany jest do wykonania modelu przestrzennego (model 3d , model reliefowy) wybranego narządu lub układu narządów człowieka. Praca powinna być opatrzona opisem merytorycznym. Prace prezentowane będą w trakcie zajęć dydaktycznych, spotkań z rodzicami i innych imprez, a ich fotografie na stronie internetowej "Biologia w G4 Żory".

3.Plan realizacji poszczególnych etapów projektu:

I. Planowanie
1.Wybór tematu szczegółowego pracy.
2.Ewentualne wskazówki techniczne i pomoc w wyborze źródła informacji.
3.Ustalenie sposobu realizacji projektu i zakresu działań, sposobu prezentacji wyników i harmonogramu pracy.

II.Realizacja projektu
1.Zdobywanie przez uczniów dokumentacji merytorycznej.
2.Wstępny projekt graficzny pracy, redagowanie opisów.
3.Opracowanie prezentacji wyników - wykonanie modelu wybranego narządu lub układu narządów, wraz z dokumentacją merytoryczną.

III.Prezentacja i ocena
1.Ocena pracy - pod względem poprawności merytorycznej oraz atrakcyjności wizualnej i estetycznej.
2.Wystawa modeli w pracowni biologicznej oraz prezentacja prac na stronie internetowej "Biologia w G4 Żory"
PRACE UCZNIÓW
"W ZAKAMARKACH KOMÓRKI"1.Cele szczegółowe:
-uczniowie utrwalają swoją wiedzę na temat budowy komórki i funkcjonowania najważniejszych organelli komórkowych (lub organizmu jednokomórkowego), znają typy komórek (roślinna, zwierzęca, grzybowa, bakteryjna),
-w oparciu o różne materiały źródłowe i zasoby Internetu dokumentują zagadnienia związane z tematyką projektu; dokonują selekcji informacji,
-uczniowie wiedzą jak zrealizować swój pomysł na pracę,
-wykonują model przestrzenny wybranego typu komórki lub organizmu jednokomórkowego,
-rozwijają spostrzegawczość i wytrwałość,
-potrafią zaplanować swoje działania, podejmować decyzje, wyrażać własne opinie.

2.Prezentacja rezultatów projektu:
W celu zaliczenia projektu uczestnik zobowiązany jest do wykonania modelu przestrzennego (model 3d , model reliefowy) wybranej komórki lub organizmu jednokomórkowego. Praca powinna być opatrzona opisem merytorycznym. Prace prezentowane będą w trakcie zajęć dydaktycznych, spotkań z rodzicami i innych imprez, a ich fotografie na stronie internetowej "Biologia w G4 Żory".

3.Plan realizacji poszczególnych etapów projektu:

I. Planowanie
1.Wybór tematu szczegółowego pracy.
2.Ewentualne wskazówki techniczne i pomoc w wyborze źródła informacji.
3.Ustalenie sposobu realizacji projektu i zakresu działań, sposobu prezentacji wyników i harmonogramu pracy.

II.Realizacja projektu
1.Zdobywanie przez uczniów dokumentacji merytorycznej.
2.Wstępny projekt graficzny pracy, redagowanie opisów.
3.Opracowanie prezentacji wyników - wykonanie modelu wybranego typu komórki, wraz z dokumentacją merytoryczną.

III.Prezentacja i ocena
1.Ocena pracy - pod względem poprawności merytorycznej oraz atrakcyjności wizualnej i estetycznej.
2.Wystawa modeli w pracowni biologicznej oraz prezentacja prac na stronie internetowej "Biologia w G4 Żory"
KFS - Copyright Reserved - 2010-2019