Przed egzaminem


BUDOWA ORGANIZMU ROŚLINNEGO
na przykładzie rośliny okrytonasiennej
Zdecydowana większość roślin, które nas otaczają to ORGANOWCE. Pojęcie to zarezerwowane jest dla roślin, ktore wykształcają tkanki i organy. Korzeń i pęd to dwa główne organy roślinne. Pęd z kolei składa się z łodygi i liści, a także kwiatów i owoców . Każdy z tych organów spełnia w organizmie rośliny inne funkcje. Czasem ulegają przekształceniom (modyfikacjom) i biorą na siebie dodatkowe zadania.Informacje o budowie i funkcjach tkanek roślinnych - znajdziesz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl
oraz tu >>> pobierz

LIŚĆ
Informacje o budowie zewnętrznej i wewnętrznej liścia, typach liści, rodzajach ulistnienia (czyli osadzenia liści na łodydze), dokładne wyjaśnienie czym jest transpiracja - znajdziesz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl
Ponadto musisz znać modyfikacje liści i ich funkcje.

KORZEŃ
Informacje o typach systemów korzeniowych, budowie zewnętrznej i wewnętrznej korzenia znajdziesz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl
Ponadto musisz wiedzieć, że u niektórych roślin korzeń ulega modyfikacjom i spełnia funkcje dodatkowe.


ŁODYGA
Informacje o typach łodyg, budowie zewnętrznej i wewnętrznej łodygi - znajdziesz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl
Ponadto musisz znać modyfikacje łodyg i ich funkcje.


KWIAT i OWOC
Informacje o budowie kwiatu, nasiona i owocu, o sposobach zapylania kwiatów, sposobach rozsiewania nasion i owoców, kiełkowaniu nasion, cyklu rozwojowym rośliny okrytonasiennej - znajdziesz tu >>> przejdź do epodreczniki.pl

Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019