Przed egzaminemZWIĄZKI CHEMICZNE BUDUJĄCE ORGANIZMY
Tak jak otaczająca nas materia, tak i my sami - organizmy żywe - zbudowani jesteśmy z różnego rodzaju związków chemicznych. Substancje te można podzielić na organiczne i nieorganiczne. Związki organiczne wzięły swoją nazwę stąd, że powstają w wyniku reakcji zachodzących w organizmach żywych (choć możliwe jest już dzisiaj otrzymanie ich także w sztuczny sposób). Natomiast związki nieorganiczne mogą powstawać w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w przyrodzie nieożywionej i przede wszystkim tu występują.

Więcej informacji >>> przejdź do epodreczniki.pl
Sprawdź się >>> pobierz

Klucz poprawnych odpowiedzi - udostępniony w pracowni biologicznej.


powrót do PRZED EGZAMINEM

KFS - Copyright Reserved - 2010-2019